LOKACIJA

Grand hotel Union

Miklošičeva cesta 1, 1000 LJUBLJANA

TERMIN

16. 11. 2024

10:00 – 18:00